Total Kvalitet as

* Hensiktsmessig – tilstrekkelig – effektiv *